+ 0
+ 0

Rok za povezivanje staža istekao, sindikati traže produženje. U proceduri još zahtevi za 7.755 radnika. Novca ima čak za 13.000!

SAMO 923 radnika uspela su da do 31. decembra povežu staž i ostvare jedan od uslova za penziju, iako je država obezbedila novac za 13.000 zaposlenih iz preduzeća u restrukturiranju! Prema podacima Ministarstva rada, do kraja godine podneto je još 220 zahteva preduzeća za 7.755 radnika, a da li će njihove molbe biti prihvaćene, utvrdiće komisija.

Rok je zvanično istekao, a zasad nema najava da će ga nadležni produžiti. Kao najveće krivce za mali odziv, sindikati prozivaju zastupnike kapitala i stečajne upravnike koji su bili nezainteresovani da posao završe do kraja.

 

Prema podacima PIO fonda, do sada je povezan staž po zahtevu 83 preduzeća, ukupno je povezano 2.479 godina, 10 meseci i šest dana staža, u ukupnom iznosu od 154.363.528 dinara.

- U skoro svim preduzećima je situacija ista - kaže Ranka Savić, predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije. - Radnici su zbunjeni, ne znaju šta da rade, da li da povlače tužbe ili ne. Ukoliko ih povuku, imaju obavezu plaćanja advokata - što nisu mali iznosi.

Sa druge strane, govori ona, u preduzećima koja su u stečaju, stečajni upravnici nisu mnogo zainteresovani za ovaj problem. To im je samo više posla. Radnici ne mogu sami da prikupe potrebnu dokumentaciju i dostave je PIO fondu.

- Država je ovo morala mnogo bolje da organizuje - objašnjava naša sagovornica. - Zastupnicima kapitala i stečajnim upravnicima se moralo narediti da ovaj posao moraju da urade. Potpuno je neprimereno postavljanje roka, s obzirom na to da je to nešto na šta radnik ima pravo i ne postoji nikakvo opravdanje za njegovo ograničavanje. Mislim da su i nadležni toga svesni. Gotovo sam sigurna da će ovaj rok biti produžen.

ASNS je svim svojim članicama savetovala da podnesu zahtev za povezivanje staža, pošto nisu hteli da rizikuju da radnici ostanu bez staža. Oni su se i angažovali da pomognu, ali i da nateraju stečajne upravnike da rade svoj posao.

Prema nekim najavama, Ministarstvo finansija razmatra pitanje produžetka roka za povezivanje radnog staža, uz uveravanja da niko neće biti oštećen. Kako je ranije objašnjeno zaposlenima se staž povezuje na osnovu minimalne osnovnice za obračun doprinosa. Preostali neuplaćeni doprinosi biće regulisani prilikom konačnog rešavanja statusa ovih preduzeća.

NEMA OSLOBAĐANjA DUGOVANjA

U MINISTARSTVU privrede kažu da preduzeća neće biti oslobođena plaćanja dugovanja, jer će obaveze prema državnim i komercijalnim poveriocima biti regulisane rešavanjem konačnog statusa ovih preduzeća, dok će u postupku stečaja sredstva iz stečajne mase biti uplaćena PIO fondu, koji će ih vratiti u budžet.