+ 0
+ 0

Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata zajedno sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti, gospođom Brankicom Janković organizuje za članove ASNS predstavljanje i upoznavanje  sa osnovnim zagarntovanim ljudskim pravima sa posebnim akcentom na korpus radničkih  prava kao sastavni deo univerzalnih ljudskih prava i prezentaciju mehanizama za  zaštitu i ostvarivanje proklamovanih prava.

Ljudska prava, bilo da su utvrđena zakonima ili da su garantovana međunarodnim konvencijama, rezolucijama i standardima najčešće ostaju na nivou deklerativne forme, permanentno se krše i selektivno primenjuju,a instrumenti i institucije van sudske  zaštite su često nepoznati širem krugu građana te smatramo neophodnim da naše članove upoznamo, pre svega, sa njihovim pravima, kao i sa mogućnostima, institucijama i mehanizmima zaštite ljudskih i  radničkih prava i promovišemo, ove, do sada nedovoljno korišćene, a po nama  izuzetno moćne mehanizame zaštite.

Uvažavajući rad i napore koje ulaže kancelarija Poverenice za zaštitu ravnopravnosti  u promociji i zaštiti ljudskih prava verujemo da će prezentacija, a posebno neposredan razgovor sa članovima našeg sindikata značajno doprineti boljem razumevanju samog instituta ljudskih prava, kao značaju i mogućnostima  koje pruža ovaj vid zaštite građanskih i, posebno, radničkih prava kao dela korpusa univerzalnih ljudskih prava.

Prezentacija i razgovor će se održati u četvrtak 28. januara 2016. godine sa početkom u 13 časova u Velikoj sali ASNS, Beograd, Karađorđeva 71 uz učešće Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, gospođe Brankice Janković.