+ 0
+ 0

Zahtev, koji je Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata podnela Ministarstvu privrede Republike Srbije o produžetku roka za povezivanje radnog staža, dobio je pozitivan epilog.

Zahtev je usvojen pa će tako radni staž biti povezan:

- bivšim zaposlenima u subjektima privatizacije i preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koja su na dan 13. avgusta 2014. godine u poslovnom imenu imala oznaku „u restrukturiranju“, koji su stekli uslov za ostvarivanje prava na penziju u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju;

- bivšim  zaposlenima u stečajnim dužnicima nad kojima je stečaj otvoren u 2015. i 2016. godini i u kojima je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika imenovana za stečajnog upravnika i

- pravo imaju i zaposleni u navedenim subjektima koji u 2016. godini ispunjavaju uslove za penziju i kojima po tom osnovu prestaje radni odnos.