+ 0
+ 0

Glavni odbor Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS), na sednici održanoj 25. marta 2016. godine, jednoglasno je usvojio niz odluka medju kojima se ističu: Izveštaj o radu ASNS u 2015. godini, Plan rada ASNS u 2016. godini kao i Izmene i dopune Statuta ASNS. Sve odluke možete pogledati klikom na naziv odluke.

Odluka o prestanku članstva u Glavnom odboru ASNS

Odluka o verifikaciji novih članova Glavnog odbora ASNS

Odluka o usvajanju Izveštaja o radu ASNS za 2015. godinu

<<Izveštaj o radu ASNS za 2015. godinu>>

Zaključak Nadzornog odbora ASNS

Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja ASNS za 2015. godinu

Odluka o usvajanju Plana rada ASNS za 2016. godinu

<<Plan rada ASNS za 2016. godinu>>

Odluka o usvajanju dopune Statuta ASNS

Odluka o Parlamentarnim izborima 2016. godine

Odluka o dopuni teksta pristupnice

Glavni odbor ASNS je usvojio infornaciju o radu Fonda solidarnosti ASNS za 2015. godinu. U prethodnoj godini održano je ukupno deset sednica Upravnog odbora Fonda solidarnosti ASNS na kojima je ukupno odobreno 210 pozajmica članovima Fonda. Istaknuto je da je potrebna veća angažovanost Glavnih poverenika ASNS u preduzećima/ustanovama kako bi Fond još uspešnije poslovao, odnosno bolja prezentacija članovima ASNS o ciljevima formiranja Fonda i pogodnostima koje on pruža.

Kada je u pitanju političko angažovanje ASNS na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima, Glavni odbor je doneo odluku da se ne podrži nijedna politička partija, ali da će se članovi ASNS pozvati da izađu na izbore i glasaju po svom uverenju.