+ 0
+ 0

Članovi Predsedništva Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, glavni menadžer Dragan Milovanović, generalni sekretar Nebojša Rajković i predsednik Granskog sindikata javnih službi Milan Kolarević održali su u ponedeljak, 4. aprila 2016. godine sastanak sa Odborom poverenika ASNS-Sindikata Vojske Srbije.

Na sastanku su dogovorene smernice i način delovanja ASNS-Sindikata Vojske Srbije u narednom periodu i predložene su aktivnosti koje će se sprovoditi povodom održavanja Izborne skupštine ASNS-Sindikata Vojske Srbije.

Plan je da se u kasaranama organizuju sastanci sa članovima ASNS-Sindikata Vojske Srbije na kojima bi se razgovaralo o problemima zaposlenih u Vojsci, prevazilaženju istih i prezentovao plan rada sindikata.

Podsećamo da je ASNS-Sindikat Vojske Srbije prvi sindikat osnovan u istoriji Vojske Srbije i član je Evropske organizacije vojnih udruženja i sindikata „Euromil“.